Συναισθηματική Πορεία, Προσεγγίσεις, Συγγένειες Αγάπης