Σύνη Αναστασιάδη


Αίθουσα Σύνη

Παλαγία Αλεξανδρούπολης

Τηλ. 6974776641

e-mail: sini.anastasiadi@gmail.com
www.syni.gr