Τα ερωτικά

Πριν από το χωρισμό
December 20, 2021
Ψευδαισθήσεις
December 8, 2020
 

Από τα Ερυθρόμορφα στα Ερωτικά

Μια ψυχανάλυση του Θανάση Τζούλη πάνω στην ομώνυμη Σειρά

Η ζωγραφική της Σύνης Αναστασιάδη έρχεται από πολύ μακριά και από κοντά μαζί, ανιόντες της είναι οι παλαιοί Βυζαντινοί μαϊστορες, οι οποίοι απέστεργαν την ύλη του σώματος και ιστορούσαν μορφές λιπόσαρκες και νήστεις, άφηναν καθ' οδόν μέρος από το φορτίο του σώματος, για να προσδώσουν περίοπτη θέση στην ψυχή. Ίσως αυτή η ασκητεία του σώματος είναι μία από τις αιτίες απόσβεσης του προσώπου στις μορφές που ιστορεί η ζωγράφος, που είχα την τύχη να την γνωρίσω πριν από δέκα πέντε και περισσότερα χρόνια σε ένα πόλισμα του Έβρου, στη γραφική Παλαγία.. διαβάστε όλο το κείμενο του Θανάση Τζούλη πάνω στα "Ερωτικά¨.