Σειρές Έργων


"Η Σύνη, φυσικά, δεν κάνει αναπαραστατική ή περιγραφική ζωγραφική, αλλά επινοεί συνεχώς τον κόσμο της κατά τη διαδικασία της δημιουργίας.."

Θανάσης Τζούλης.